Logo DigiBoostera 3DigiBooster 3
DigiBooster 3 to tracker – program do tworzenia muzyki. Jego historia sięga zamierzchłych czasów, czasów świetności Amigi. Amiga była pierwszym popularnym komputerem z wyjściem dźwięku PCM stereo. Miała potencjał, aby użyć jej jako narzędzia do tworzenia muzyki. Potencjał ten został w pełni wykorzystany. Na początku był Ultimate Soundtracker z roku 1987. Dwa lata później pojawił się NoiseTracker. Oba te programy pobił w 1991 roku ProTracker. Kolejne Amigi miały coraz szybsze procesory, co pozwoliło na zastosowanie programowego miksowania ścieżek. Bracia Tomasz i Waldemar Piasta stworzyli w 1998 roku DigiBoostera Pro 2. Prawa do programu nabyła później niemiecka firma APC&TCP. Rozwój zatrzymał się na wersji 2.21, ale został wznowiony w 2007 roku przez APC&TCP we współpracy z Grzegorzem Kraszewskim. Zdecydowano, że DigiBooster 3 zostanie napisany od zera w języku C. Obecnie, po 4 latach rozwoju, program osiągnął stadium publicznej wersji beta.
DigiBooster 3 działa na trzech systemach operacyjnych:
MorphOSMorphOS (PowerPC)
AmigaOS 4AmigaOS 4 (PowerPC)
AmigaOS 3AmigaOS 3 (M68k)
DigiBooster 3 beta 26
2013-10-06
Wydali?my kolejn?, prawdopodobnie ostatni? wersj? beta przed premier? programu DigiBooster 3. Beta 26 jest ju? do pobrania, w wersjach dla MorphOS-a, AmigaOS 4 i AmigaOS 3. Zapraszamy u?ytkownikw do dog??bnego testowania i zg?aszania ewentualnych b??dw, np. na oficjalnym forum.

Beta 26 zawiera ju? wszystkie najwa?niejsze funkcje i b?dzie baz? dla pe?nej wersji, ktrej premiera planowana jest na stycze? 2014. Lista najwa?niejszych zmian, w porwnaniu do poprzedniej bety 22, wygl?da nast?puj?co:

Dodano efekt echa, zaprezentowany ju? wcze?niej w DigiRollerze 1.2. Echo jest ca?kowicie kompatybilne z tym z DigiBoostera Pro 2.21, ale nie jest zale?ne od ustawie? AHI (jest zawsze przetwarzane). Dodatkowo dwa nowe efekty 'V20' i 'V21' umo?liwiaj? skorzystanie z niezale?nych parametrw echa dla ka?dej ?cie?ki.

Panorama stereo z przesuni?ciem fazy. T? cech? rwnie? demonstrowa? ju? DigiRoller 1.2. Przesuni?cia fazowe mi?dzy kana?ami dodawane przy panoramie stereo poprawiaj? lokalizacj? d?wi?kw w scenie muzycznej i zwi?kszaj? wra?enie przestrzenno?ci.

Nowy edytor obwiedni. W przeciwie?stwie do DigiBoostera 2, edytor umieszczony jest w g?wnym oknie programu i jest znacznie wi?kszy. Obie obwiednie pokazane s? na jednym wykresie, dzi?ki czemu ?atwiej jest tworzy? kombinowane efekty z panoram? i g?o?no?ci?. Skal? czasow? wykresu mo?na zmienia?, ?atwiej jest wi?c edytowa? bardzo krtkie i bardzo d?ugie obwiednie.

Nowy mikser (renderuje modu? do pliku). Niezale?ny od AHI, cz?stotliwo?ci miksowania od 8 do 192 kHz. Pe?ne wyj?cie 24-bitowe, zapis do pliku WAVE lub AIFF. Podbicie g?o?no?ci do 48 dB (z twardym obci?ciem), obliczanie automatycznego wzmocnienia (autoboost). Pracuje w tle.

Dodano brakuj?cy efekt 'E40', poprawiono efekt 'Gxx'.

24 nowe, w pe?ni udokumentowane rozkazy ARexxa.

Wiele drobnych poprawek wymienionych w wykazie zmian.


DigiRoller 1.2
2012-05-10

Zebraliśmy opinie użytkowników po wydaniu DigiRollera 1.1, odtwarzacza modułów muzycznych w formacie DigiBoostera 3 i DigiBoostera Pro 2.x. Nowa wersja 1.2 programu posiada większość sugerowanych ulepszeń, usunięto też jeden zgłoszony błąd. Powstało polskie, niemieckie i hiszpańskie tłumaczenie instrukcji i hiszpańskie tłumaczenie programu. Oto szczegółowa lista zmian:


DigiRoller 1.1
2012-04-19

DigiRoller jest odtwarzaczem modułów muzycznych DigiBoostera 3 i DigiBoostera Pro 2.x. Wersja 1.1 programu zawiera najnowszy silnik odtwarzający z DigiBoostera 3 z obsługą efektu „DSP Echo”. Echo jest całkowicie kompatybilne wstecz ze starym (komendy „V”, „W”, „X”, „Y” i „Z” są w pełni obsługiwane), ale jest generowane wewnętrznie przez program i jest niezależne od AHI, a co za tym idzie, zawsze dostępne. Echo w AHI można spokojnie wyłączyć. Dodatkową możliwością nowego echa jest tryb niezależny, włączany komendą „V2” trackera. W tym trybie każda ścieżka może mieć inne parametry echa. Drugą nowością jest panorama stereo z przesunięciem fazy. Oprócz pozycjonowania instrumentu głośnością w obu kanałach, wprowadzane jest niewielkie przesunięcie fazowe, przez co znacznie polepsza się wrażenie przestrzenności dźwięku.

Oprócz tego w nowym DigiRollerze znalazło się szereg pomniejszych poprawek odtwarzacza, między innymi poprawna obsługa offsetów (komendy „9” i „E7”) oraz poprawki w obsłudze skoków „B” i „D”. DigiRoller jest programem darmowym i można go pobrać ze strefy plików.

DigiBooster 3 beta 22 już dostępny
2012-01-12
Po prawie roku od ostatniej publicznej wersji, APC&TCP udostępnia następną wersję beta DigiBoostera 3. Beta 22 dostępna jest dla AmigaOS 3, AmigaOS 4 i MorphOSa w strefie plików. Najważniejsze nowości to: Udostępniona wersja to demo. Jego jedynym ograniczeniem jest brak możliwości zapisu modułu.